Opdelingen af kalenderen

Alt i livet har sin egen tid:
Tid til at fødes og tid til at dø,
tid til at plante og tid til at høste,
tid til at dræbe og tid til at læge,
tid til at bryde ned og tid til at bygge op,
tid til at græde og tid til at le,
tid til at sørge og tid til at danse,
tid til at dænge sten på en mark og tid til at samle dem,
tid til at omfavne og tid til at afvise,
tid til at finde og tid til at miste,
tid til at gemme og tid til at kassere,
tid til at flænge og tid til at lappe,
tid til tavshed og tid til tale,
tid til at elske og tid til at hade,
tid til krig og tid til fred. 
Prædikerens Bog 3.1

Den cirkulære kalender er opdelt i mange store og små tidsenheder. I kalenderen bruges begreber som dage, uger, måneder og år ikke til definition af de forskellige tidsenheder, sådan som vi kender det fra den liniære kalender. I stedet bruges billeder af liv som for eksempel: Spiretid, blomstringstid, høsttid/ødelæggelsestid. Barndom, voksenliv, alderdom. Morgen, middag, aften. Farfar, datter, søn og så videre.


Det er fænomenernes rækkefølge som definerer tidernes gang og fænomenernes rækkefølge personificeres altid i en person af dem vi opfatter som guder – fra det egyptiske gudeunivers Hathor, Ivy, Bastet eller fra det bibelske persongalleri Adam, David og Jesus. De enkelte personer er en livskraft der viser os fænomenernes rækkefølge med deres handlinger og adfærd. Personificeringerne definerer henholdsvis et folkeslag, en kultur
eller en slægt som den specifikke livskraft virker igennem.

Det er de landskaber en person/livskraft udfolder sig i, der viser hvilken tidsenhed myten fortæller om. Landskabet er skabt af livskraften:

 • Himmel, Jord, Hav – Myter knyttet til en hel tidsenhed på 26.000 solår.
 • Bjerg, Flod, Slette – Myter knyttet til en tidsenhed på 8.666 solår.
 • Høj, Sø, Mark – Myter knyttet til en tidsenhed på 2.888 solår.
 • Hus, Kilde, Træ – Myter knyttet til en tidsenhed på 962 solår.

Det er udkommet af de to livskræfter, der viser om det er forbandelsen eller velsignelsen der udfolder sig. Forbandelsen og velsignelsen er som tidligere sagt to gammeldags begreber, der anvendes i de kristne tekster til at definere den aggressive begærdrifts vilje til magt og død og hjertets vilje til kærlighed og liv. De billedliggøres i myterne:

 • Forbandelsen: Billeder af ørkener og golde, øde, ufrugtbare stenede landskaber bruges til at beskrive, hvordan den aggressive begærdrift dræber alt liv med sult, sygdom eller krig. I den kristne bibel flakker Kain rundt i en ørken. Moses jager israelitterne rundt i en ørken i 40 år. Johannes Døberen storker rundt og råber i en ørken. Personer der befinder sig i ørkenområder optræder som forbandelsen. Forbandelsen udtrykker sig i sult, sygdom, uvidenhed – altså indefra kommende.
 • Velsignelsen: Billeder af havet, søer, floder, sumpe, palmelunde og frodige grønne skove fyldt med frugttræer, græs og blomster bruges til at beskrive udkommet af hjertets vilje til kærlighed og liv, som nærer omgivelserne med fedme, sødme og glæde. I den kristne bibel sejler Noa afsted på en vandflod i 40 nætter og 40 dage. Adam og Eva befinder sig mellem træer. Abram sidder i Mamrelund. De personificerede oprindelig velsignelsen. Velsignelsen udtrykker sig i mæthed, sundhed, kundskab om liv – nogle indre værdier.
 • De onde konger/ samfunds forbandelser er:
  Rigdom, magt og belærthed, hvis modsætninger er fattigdom, ydmyghed og uvidenhed.
  Jo mere ubalance, jo rigere vil nogen blive og jo fattigere vil andre blive.

Helheden – Menneskeheden
Jorden er det hus menneskeheden udgår fra.
Jorden/Tiden er en kreds på 360 grader.
Menneskehedens livscyklus er en tidsenhed på 26.000 (25.800) solår.
Symbolet for en fuld livscyklus er en cirkel.
Myter, der fortæller om himlen, havet og jorden beretter om helheden – den store kreds.

Cirklen er et billede af en fuld livscyklus. Shamanerne brugte kredsen på 360 grader til at definere mange forskellige store og små livscyklusser. Spiralen bliver ofte anvendt som symbol for helhed og ikke mindst er billeder af slanger billeder af helhed, ligesom myterne om Ouroboros og Midgårdsormen også er billeder af helhed.

Cirklen blev i alle sammenhænge brugt til at beskrive en fuld livscyklus. En livscyklus på 360 grader kan være af mange forskellige åremål. For eksempel er en fuld livscyklus også:

 • Himmel, Jord, Hav – Myter om menneskehedens livscyklus på 26.000 solår.
 • Bjerg, Flod, Slette – Myter om folkeslagenes livscyklus på 8.666 solår.
 • Høj, Sø, Mark – Myter kulturernes livscyklus på 2.888 solår.
 • Hus, Kilde, Træ – Myter om slægternes livscyklus er 962 solår.

En tredjedel af helheden – Folkeslagene
Folkeslagenes livscyklus er en tredjedel af menneskehedens livscyklus.
Folkeslagenes livscyklus er 120 grader/dage af helheden.
Folkeslagenes tid er 8.666 solår.
Folkeslagene symboliseres af træerne.
Myter, der fortæller om bjerget, floden og sletten er folkeslagenes myter.
Myterne handler kun om en tredjedel af tiden.
Folkeslagene symboliseres af en cirkel.

23.000 B 2012 -2084 – den sidste dag

15.300 B

6.600 B

Cirklen deles i tre enheder, der skal forstås som tre aldre – barndom/spiretid, hvor alting spirer. Voksenlivet/blomstringstid, hvor alting folder sig ud og reproducerer samt alderdommen/ødelæggelsestiden, hvor alt forfalder og dør ud. Ødelæggelsestiden begyndte i solåret 6.600 B og slutter i 2084. (Årstallene for skiftetiderne er oprundede til hele tal).

En trediedel af trediedelen – Kulturerne
Kulturernes livscyklus er på 2.888 solår.
Kulturernes livscyklus er en tredjedel af folkeslagenes livscyklus.
Kulturernes livscyklus er 40 grader/dage af helheden.
Kulturerne symboliseres af dyrene.
Myter, der fortæller om højen, søen og marken er kulturernes myter.
Myterne handler kun om en tredjedel af tiden.
Viljen til magt og død symboliseres af en trekant med spidsen nedad.
Viljen til liv symboliseres af en trekant med spidsen opad.

23.000 B

2012 -2084 – den sidste dag

15.300 B

6.600

900 B

3.700 B

6.600 B

I virkeligheden er den cirkulære kalender ret enkel. Man reducerer hele tiden med tre og finder derved frem til de mindre tidsenheder.

Niendedelen – Slægterne
Hvert af de tre kulturområder deles med tre, så tre kulturer bliver til ni slægter.
Et slægtled i folkeslagenes kalender er en periode på 962 solår.
Det svarer til 13,5 grader/dage.
Slægterne symboliseres af solen og månen.
Myter om haven, huset og kilden beretter fænomenernes rækkefølge i slægternes kreds.

2012

1050

88

900 B

1.800 B

2.700 B

3.700 B

4.700 B

5.600 B

6.600 B

Når Jesus i Det Nye Testamente taler om tusindårsriger er det en reference til slægternes tider og ni-delingen. Når Odin og kirkefader Simon-Peter bliver hængt med hovedet nedad i ni dage er det slægternes tid myterne fortæller om. At de hængte hænges med hovedet nedad og fødderne opad er en henvisning til at i de ni tider ødelæggelsestiden varer bliver alting vendt på hovedet så liv bliver til død og omvendt.

OSV…